Verantwoord ondernemen

Telrol maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bijzonder voorbeeld hiervan is Biolabel B.V.

Telrol is ook een voorloper in het gebruik van plantaardige olie als vervanging van minerale olie als smeermiddel bij de productie van zelfklevende etiketten.

De bedrijfspanden van Telrol zijn zeer energiezuinig ontworpen. Nagenoeg alle warmte die in de productie ontstaat wordt teruggewonnen. Zo draagt Telrol ook bij aan CO2-reductie.

Telrol werkt niet met oplosmiddelhoudende inkten, maar met inkten, die beantwoorden aan de hoogste standaards op milieu-gebied, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. In de produktie wordt maximaal gebruik gemaakt van milieu-vriendelijke technieken.

De grondstof voor papier is hout. Het grootste gedeelte komt uit verantwoord beheerde bossen uit Noord-Europa, vooral Scandinavië. Het aandeel bos dat beheerd wordt onder PEFC en FSC keurmerken neemt sterk toe.